De arts buigt zich over de patiënt.
Ja, het is besmettelijk.
Hij krabt.