Die goeie ouwe diensttijd


Hoe ze van vader een man maakten

Een nostalgische terugblik die de lezer in militaire pas terugvoert naar de kazernes waar onze jongens hun onvergetelijke dienstplicht vervulden.

Het begon met de oproep voor de keuring en eindigde met afzwaaien als ouwe stomp, als het val dood-plaatje definitief kon worden afgelegd.

In de tussentijd werden Hollandse jongens echte mannen, die konden schieten, tijgeren, stekkeren, groeten en kaarten.

Hoe lang de tijd ook duurde en hoe hard ze er toen ook van baalden, tegenwoordig denken de voormalige dienstplichtig militairen met grote weemoed terug aan die ongecompliceerde maanden van kameraadschap, avontuur en volwassen worden.

Met dit boek worden ze op hun wenken bediend. Dienstgeheim

Uit de inleiding:

 

Je had ertegen opgezien, of juist naar uitgekeken, maar onafwendbaar kwam de dag van je oproep. Het vaderland vorderde bijna anderhalf jaar van je leven.

Het werden de raarste maanden van je leven.

Plotseling was je soldaat. Werd je krijgstucht opgelegd, werd je gedwongen bevelen op te volgen, zonder discussie te gehoorzamen en dingen te verduren die in het burgerleven nog nooit iemand van je had durven verlangen.

Het was vaak afzien, dat proces waarin van burgerjongens echte mannen werd gemaakt.

Alles was gereglementeerd in dor proza met veel afkortingen. Je werd er al vlug vertrouwd mee. Langzamerhand ging het je zitten als een oude jas.

De sfeer op de peletonskamer, de oefeningen te velde, de sport, de kameraadschap en de avonturen te land, ter zee en in de lucht.

Die eerste keer dat je een scherpe handgranaat gooide. De grootschalige oefeningen, de grernzenloze verveling vaak.

PSU- en andere inspecties, wapenonderhoud, groetplicht gesodemieter vanwege lange haren. Met je maten naar de kroeg in een vreemd dorp midden in Duitsland. Slaapdronken met z'n tienen achter in de drietonner. Het materieel poetsen, ontsnappen uit het bivak; je militaire diensttijd was een jongesboek, geschreven volgens het Handboek voor de soldaat. 

Toen in 1967 de dienstplicht werd opgeschort -- jongens werden buitengewoon dienstplichtig verklaard -- verdween een socialiserende invloed in de overgangsperiode van jongen naar man.

Het dienstgeheim was dat je er tegen opzag, maar het achteraf ook nooit had willen missen.

 

Maar alleen nog tweedehands (al noemen we dat liever antiquarisch). Dateert ook al van 2011.


In de pers

Die goeie ouwe diensttijd was een van de weinige van onze nostalgische boeken waarvoor ook buiten het reguliere circuit reclame werd gemaakt.

Dankzij de Stichting  maatschappelijke dienstverlening & kameraadschap legereenheden  (MDKL) die ook toezag op de juistheid van onze informatie.