Nieuw denken

Innovatie is de heilige graal van succesvol ondernemerschap.

Je kunt cursussen volgen om innovatief te worden, als je het zelf niet bent.

Het kan ook eenvoudiger.

Jezelf toestaan te denken dat alles wat je tot nu toe gedacht hebt niets meer is dan een aanname.

Een stapsteen naar je volgende aanname.

'Over denken' is de titel van de vertaling van een in 1982 voor het eerst in Amerika onder de titel 'Letters to thinkers' verschenen boek van Edward de Bono over, inderdaad, denken.

Bijna 30* jaar oud en urgent als nooit tevoren.

In elk hoofdstuk zitten weer nieuwe juweeltjes verborgen:

 Fundamentele blokkades

"(...) Om wijs te kunnen worden uit een complexe wereld moet het menselijk denken enkele gewoonten en dogma's hebben ontwikkeld die aanvankelijk een zekere bruikbaarheid bezaten, maar daarna verdere vooruitgang blokkeerden.

Fundamentele begrippen als waarheid, betekenis, identiteit en tegenspraak zouden daarvan wel eens voorbeelden kunnen zijn. Ik koos deze, omdat zij de grondslag vormen van zo'n groot deel van ons denken - niet omdat ik ze allemaal onderuit wil halen."

"(...) Wij kunnen in de samenleving hetzelfde zien gebeuren. Instituties ontwikkelen zich met het oog op een bepaald doel, maar bereiken vervolgens een punt waarop ze verdere ontwikkelingen in de weg staan.

Ideeën en begrippen zijn niets anders dan organisatievormen van ervaringen.

Ook zij ontwikkelen zich tot een punt waarop ze toekomstige denken zodanig kanaliseren dat verdere ontwikkeling daarvan onmogelijk wordt."

Precies genoeg

Dat citaat krijgt grote betekenis als je het in verbinding brengt met innovatief denken, innovatie.

Dat doet De Bono dan ook even verderop als hij op zijn beurt Clive Sinclair citeert, een briljant elektronica-genie en ondernemer die beweerde dat hij om nieuwe ideeën in een bepaald veld te ontwikkelen precies genoeg las om vertrouwd te raken met het idioom en de fundamentele beginselen, maar daarna ophield met lezen.

Dat zou dan enerzijds met ongeduld te maken hebben, maar ook een logische reden en grondslag hebben:

"In een patroonvormend systeem hebben wij het gevoel dat onze percepties 'besmet' zouden raken door de reeds gevestigde percepties op dat gebied. Heeft een bepaald patroon zich eenmaal ergens gevestigd - zo ongeveer als een rivier in een landschap - dan kunnen we daar geen ander patroon overheen leggen dat dit doorsnijdt. Onze percepties worden dan als het ware leeggezogen door het bestaande stromingssysteem."

(On)mogelijk

Natuurlijk moet je gebruikmaken van bestaande kennis, en staan we allemaal op de schouders van hen die voor ons gingen, maar we moeten ervoor waken om te denken dat we niet meer hoeven nadenken over alles wat voorgedacht is.

 Innovatief denken betekent vraagtekens zetten bij het bestaande en je niets aantrekken van hoe we het altijd gedaan hebben.

Al het mogelijke was ooit onmogelijk.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.