Mensen van de wereld

Ah, cartoons. Samen met tekenaar Thijs Frissen ben ik sinds begin jaren '70 ThaiWi Inc., met een korte tussenstop als GRFR bouwden we aan een wereld die stoelt op het onvermogen van de moderne mens om de wereld onbevangen tegemoet te treden. En alle gevolgen van dien.

We hebben er met ThaiWi-Inc.nl een eigen website voor gebouwd, maar natuurlijk vind je hier ook een gulle selectie.

Let's talk


Hollands Glorie gaat over een nondescript maar uitgesproken stel dat onoverbrugbaar samen is. 

Een van de vijf reeksen die we halverwege de jaren '10 maakten en op diverse social media publiceerden. Eigenlijk met hetzelfde lot als veel van ons eerdere werk: wie het zag vond het vaak leuk (of geweldig of niks), maar het waren altijd maar weinig mensen die het onder ogen kwam.

Het voordeel is dat het allemaal nog fresh & exiciting is en een waardevolle pijler van deze site.

Hoe het werkt


Onze cartoons leggen graag de vinger op relatieproblematiek en andere particuliere ongemakken.

Maar bedrijfs- en organisatiecultuur is natuurlijk ook een niet te versmaden aandachtsgebied. Leidvermaak is een tweede jaren '10 reeks, toen het neoliberalisme al manshoog in bestuurskamers stond en de management speak vaak al letterlijk als cartoontekst kon dienen.

Het is een korte serie gebleven omdat particuliere besognes ons uiteindelijk toch beter liggen.

Blad voor de mond


De manische  of in ieder geval wankelmoedige oude witte mannen van Door de bank genomen nemen geen blad voor de mond en dat is vaak jammer.

Ze belichamen een maatschapelijk onbehagen dat zich lastig in een consistent wereldbeeld laat vatten en dat proberen ze dus ook maar niet.

Aardige mannen, verdwalend in een wereld die onder hun ogen uiteenvalt. Ze blijven zitten met de brokken van een onherstelbaar vernieuwd bestaan.